İller ve Belediyeler Dergisi Sayı 851 – 852
7 Kasım 2019